شهرک ۷۵۰ واحدي کلبه سازان ( طرح مهر)

کارفرما : شرکت کلبه سازان

خدمات مهندسي:طراحي مرحله اول و دوم معماري،سازه،تأسيسات مکانيکي و برقي

متراژ: 78000 متر مربع

محل پروژه: شهر جديد هشتگرد

مرحله ساختماني: نازک کاري