تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، بن بست امینی، پلاک 14
021-88056438
021-88613907

درباره ما

بدون ترديد آينده روشن در انتظار کساني است که نگاه ژرف انديش خويش را نسبت به مسائل پيشرو، معطوف به توانايي هاي علمي و فراگير خود سازد. گروه مهندسي اعلم اين افتخار را يافته است که با ترکيبي از افراد داراي دانش فني حاصل از حوزه هاي آکادميک و دانش مديريتي حاصل از حوزه هاي کاربردي-تجربي، با گواهي نامه صلاحيت خدمات مشاور از سازمان مديريت و برنامه ريزي به مرحله اي برسد که از يکسو شرکتهاي کليدي آن اجراي بيش از صدها پروژه مهم در سراسر کشور را در پرونده تجربيات خود ثبت کرده و از سويي ديگر با بهره گيري از توان مشارکتي خويش و منابع انساني همکار، ده ها پروژه ديگر را در قالب شرکتي يازده ساله در دست اجرا و مطالعه داشته باشند و اين در حالي است که اختيار اجراي تمامي اين پروژه ها را از مسير شرکت فرآيندهاي شفاف کارپذيري رقابتي بدست آورده و اينک با مشارکت در پروژه هاي مرتبط با نظام اجرايي EPC سند معتبري بر توانايي هاي گروهي اين مجموعه از خود به جاي گذارد.