مجتمع اداري-تجاري-اقامتي CFT

کارفرما: شرکت مخابرات ايران و شرکت کاشانه بتني مقاوم KBM
خدمات مهندسي : مشاور مادر، طراحي معماري، سازه، برق، مکانيک
متراژ: 135000 متر مربع
محل پروژه: سيدخندان-تهران
مرحله ساختماني: گود برداري