مجتمع مسکونی نیسان

خدمات مهندسي: نظارت بر پروژه ، طراحي و اجراي عمليات پايدار سازي ديوارهاي گود

متراژ: 2360/90 متر مربع

محل پروژه: پاسداران-تهران

مرحله ساختماني: بهره بردراي