مجتمع مسكوني عقيق

کارفرما: شرکت صاايران
خدمات مهندسي: طراحي مرحله اول و دوم معماري، تاسيسات مکانيکي و برقي و محاسبات و طراحي سازه فولادي در دو جهت مهاربند با سقف   تيرچه و ارائه نقشه هاي  اجرايي جديد، آزمايش هاي مقاومت   مصالح و نظارت بر اجراي پروژه 
متراژ: 14000 مترمربع   
محل پروژه: مجيديه - تهران
مرحله ساختماني: بهره برداري