آکوپارک آمل

کارفرما: آقاي کهرام و شرکا
مجتمع تفريحي-ورزشي-تجاري-اقامتي-فرهنگي
خدمات مهندسي: طراحي مرحله اول و دوم معماري، سازه، تاسيسات مکانيکي و برقي
متراژ: 194000 متر مربع
محل پروژه: آمل
مرحله ساختماني: اخذ جواز