برجهای انبار نورد چیتگر

کارفرما: شرکت نورد ايران

تجاري-مسکوني

خدمات مهندسي: طراحي مرحله اول و دوم معماري و مکانيکي و برقي و نظارت بر اجرا پروژه

متراژ: 21000 متر مربع

محل پروژه: چيتگر-تهران

مرحله ساختماني: نازک کاري