مجتمع ویلایی کلارآباد

کارفرما :شرکت پايا سازه پاسارگاد

خدمات مهندسي: طراحي مرحله اول و دوم معماري، طراحي داخلي، سازه،تأسيسات مکانيکي، برقي و

متراژ: -

محل پروژه: کلارآباد

مرحله ساختماني : اسکلت