کیهان مروارید شهر

کارفرما: تعاوني مسکن کارکنان شهرداري منطقه13
خدمات مهندسي:طراحي مرحله اول و دوم معماري،سازه،تأسيسات مکانيکي و برقي
متراژ: 49000 متر مربع
محل پروژه: همت غرب –  وردآورد ، شهرک مرواريدشهر
مرحله ساختماني: گود برداري