شهرک کلبه سازان

کارفرما : شرکت کلبه سازان
خدمات مهندسي:طراحي مرحله اول و دوم معماري،سازه،تأسيسات مکانيکي و برقي
متراژ: 78000 متر مربع
محل پروژه: شهر جديد هشتگرد 
مرحله ساختماني: نازک کاري